Asztrik főapát úr adventi körlevele

Várszegi Asztrik főapát úr 2014 adventjára, az új egyházi év kezdetére, valamint a Szerzetesek Éve megnyitására körlevelet adott ki, amely az alábbiakban olvasható.

Körlevél 2014 Advent I. vasárnapjára
a Pannonhalmi Területi Apátság Egyházközségeinek

Szeretett Testvéreim!

A mai nappal ismét új Advent köszöntött ránk. Az Úrjövet ideje nemcsak az új egyházi év kezdete, hanem vágyaink szerint az újrakezdés ideje is. Az örök Isten időben eljött hozzánk és most is eljön hozzánk és mindig újra meghív bennünket. Hitünket, figyelmünket és készségünket kell felajánlanunk, hogy Ő lehessen életünk öröme és teljessége.
A beköszönő Advent kínált alkalmat Ferenc pápánknak, hogy az egyetemes egyháznak meghirdesse a Szerzetesség Évét. A Szentatya nyomában ezt teszem magam is, mint a helyi egyház elöljárója, amikor a Pannonhalmi Főapátság és a Pannonhalmi Területi Apátság egyházközségei számára meghirdetem a Szerzetesség Évét.
Kedves Testvéreim, érdemes Ferenc pápánk szándékát mélyebben is megismerni! A Szentatya meghívja az Egyházat, hogy egy éven át szentelje figyelmét, imáját, a Krisztust-követő élet sajátos útjára, a szerzetességre. Legyen a családról szóló rendkívüli szinódus utáni év – novembertől novemberig – a megszentelt élet, a szerzetesség éve. Ez valóban meghívás és egyúttal felhívás is, hogy törekedjünk megérteni és újra felfedezni: miként ajándék a családok, az emberi kapcsolatok törékenységének korában, az önazonosság válsága és az önérvényesítés, valamint a fogyasztói szemlélet eluralkodása idején, ha vannak olyanok, akik életüket tartós hűségben Krisztusnak szentelik, követik Őt, aki élte azt, amit imádkozott: „Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek!
A rendalapítók és a szerzetesi hagyomány vonzásában élő szerzetesek arra törekszenek, hogy megmutassák testvéreiknek és embertársaiknak az osztatlan szív szabadságát, azaz hogy nem lemondanak a szeretetről, a családról, hanem tudatosan elfogadják a meghívást, hogy Istennek éljenek, hogy családjuk Isten népe legyen, otthonuk pedig az egyházi közösség. Példát mutathatnak arra, hogy a szeretet szabadságával legyőzhető a fogyasztói társadalom sodrása, és az önként vállalt egyszerű életforma életre szólóan lehetővé teszi, hogy az ínséget szenvedők és kitaszítottak mellé álljanak. Ugyanebben a szabadságukban készségesen együtt akarják a jót, a közjót szolgálni a sikerközpontú és önérvényesítést hirdető világban. Meghívásuk erejében életre szólóan elkötelezett hűséggel munkálkodnak Isten Országáért, testvéreik örök üdvösségéért, és hogy életük vallomás legyen: „Hiszem a holtak föltámadását és az örök életet.”
Ferenc pápa szeretné, ha felfedeznénk mindannyian, hogy miként ajándék a megszentelt élet az Egyház számára, milyen feladatot és felelősséget jelent. A szerzetesekben pedig minden törékenységük, megkísérthetőségük ellenére ébredjen bátorság, új erő, hogy felismerjék: ők Isten rendkívüli szeretetének hordozói és jelei. Éppen a vágyakozásban, az Istenre irányultságban, isten-szomjúságban való hűségük vállalásával utalnak az örök életre, a mennyek országára, amely mindannyiunk eljövendő élete, hazánk, ahol már "nem nősülnek és férjhez sem mennek, hanem Isten lesz minden, mindenben". (Mk 12,25 és 1Kor 15,28)
A szerzetesség életstílusa a keresztény misztérium végső feladatára emlékeztet. Olyan korban élünk, amikor sokakban uralkodik a bizonytalanság, hiányoznak a távoli jövőbe mutató tervek, amikor törékeny a remény. Homályos a jövő, mert világunkban „eltűnni látszanak Isten nyomai” (VC 85). A szerzeteséletnek indíttatásától fogva állandó végső célra, Istenre mutató irányultsága van: arról tanúskodik a történelemben, hogy egyszer minden remény végérvényesen céljához ér.
Kimondatlanul is azt az egyháztörténeti tapasztalatot tudatosítja bennünk a Szentatya, hogy az Isten iránt elkötelezett élet erőt és lendületet ad az Egyház megújulásához. A „Krisztus szeretetének semmit elébe nem helyező” szerzetesség az Egyház minden tagját ösztönzi, hogy lankadatlanul teljesítse keresztény hivatását. Mivel pedig Isten népének itt nincs maradandó hazája és az eljövendőt keresi, a szerzetesi állapot, amely követőit jobban fölszabadítja a földi gondoktól, jobban kinyilvánítja minden hívő előtt az eljövendő Isten Országát. A szerzetesség örök példa a keresztény adventi életstílusára. Megtapasztaltuk Isten üdvösségét, de még reménységben várjuk annak beteljesedését.
Szeretett Testvéreim! Szívből kívánom nektek, hogy a ma kezdődő Advent legyen a hitnek, a figyelemnek az időszaka, amikor mi bencés szerzetesek is szeretnénk megújulni vállalt életformánkban, hogy Istent és Benneteket még odaadóbb szeretettel szolgálhassunk. Kérlek Benneteket is, Testvéreim, imádkozzatok értünk, szerzetesekért, hogy ezt meg is tudjuk tenni.
Így jussunk el Karácsony szent ünnepére, és legyen az Mindnyájatok számára az öröm, a béke és a gyógyulás forrása!

Asztrik főapát

Pannonhalma, 2014. november 30.
 

tovabb

Adventi gyertyagyújtás

Adventi készületünk egyik legfontosabb eleme az adventi vasárnap estéken tartott gyertyagyújtás, amely aztán majd minden pannonhalmi diák meghatározó élményévé is válik. Az idei gyertyagyújtások időpontjai alább.

gy_1 gy_2 gy_3

1. gyertyagyújtás: november 30. (vas.) 20:30. Elmélkedés: Konrád atya
2. gyertyagyújtás: december 7. (vas.) 20:30.
3. gyertyagyújtás: december 14. (vas.) 20:30.
4. gyertyagyújtás december 17. (szerda) 17:30.
Utána: karácsonyváró éneklés a régi tornateremben.

A gyertyagyújtásban énekelt zsoltárok Isten dicséretére indítanak, az izaiási prófécia a várakozás lelkületébe kapcsol be bennünket, az elmélkedés pedig a várakozás aktuális vonatkozásaira hívja fel figyelmünket. A vesperás közös éneklése sokak életében érettségi után is folytatódik. Rengeteg a visszajáró öregdiák, és vannak, akik „hazaviszik” az énekeket: egyházközségük templomában vagy akár házanként éneklik újra és újra az ismerős zsoltárokat. Az adventi vesperás kottája itt letölthető.

Az utolsó gyertyagyújtást követi a hazautazást megelőző estén a karácsonyváró közös éneklés (kotta és szöveg) a tornateremben.

A 2008-2010-es adventi alkalmak beszédei közül néhány az alábbiakban olvasható:

2008
Cirill atya 1. gyertyagyújtáson elhangzott gondolatai itt olvashatók.
Miksa atya 2. gyertyagyújtáson elhangzott gondolatai itt olvashatók.
P. Paulusnak a 3. gyertyagyújtáson elhangzott gondolatai itt olvashatók.
Várszegi Asztrik főapát úr 2008-as adventi egyházmegyei körlevele letölthető itt
.
2009
2. gyertyagyújtás: Paulus Schmidt atya. Beszédének magyar fordítása itt olvasható.
Várszegi Asztrik főapát úr 2009-es adventi egyházmegyei körlevele letölthető itt.
 
2010
Fidél atya advent I. vasárnapján mondott homíliája itt olvasható.
Mátyás atya advent II. vasárnapján mondott elmélkedése  itt olvasható.
Hubert testvér elmélkedése advent III. vasárnapjáról itt érhető el.
 
2012
I. vasárnap - Konrád atya beszéde itt olvasható.
II. vasárnap - Elmélkedés: Bernát atya beszéde
III. vasárnap - Elmélkedés: Pál atya beszéde

2013
 I. vasárnap - Arnold atya elmélkedése.
II. vasárnap - Elréd atya elmélkedése.

tovabb

Pári András péntek esti előadása

 2014. novemer 21-én, pénteken a Gimnázium Teleki-termében

 

Pári András

(szociológus, jogász, a Központi Statisztikai Hivatal tanácsosa)

tart előadást

 

Egyből kettő – ikerszületések Magyarországon

címmel

 

Mit tudunk a magyar ikerszületésekről? Hány ikerpár él(het) ma hazánkban? Hol született a legtöbb ikerpár az elmúlt években?

 

Az előadáson szó lesz az ikerszületések szociológiai, demográfiai és statisztikai érdekességeiről és egy 2012-ben végzett felmérés eredményeiről, mely a 2014-es nemzetközi ikerkonferencián is előadásra került.

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

 

tovabb

Marczi Mariann és Bársony Péter hangversenye

2014. november 20-án, csütörtökön 17.30-kor a Gimnázium dísztermében  

Marczi Mariann (zongora)

és

Bársony Péter (brácsa)

ad koncertet.

 

Műsor:

F. Schubert: a-moll (arpeggione) szonáta (D821)

P. Hindemith: F-dúr szonáta (op11 Nr4)

E. Schulhoff: „Hot Sonate” (1930)

  

Minden érdeklődőt szeretettel

 hívunk és várunk!

 

tovabb

Bartók-diákkoncert

2014. nov. 16-án, a látogatás végén tartották zenélni tanuló diákjaink a hagyományos őszi koncertjüket, amelynek idei szerzője Bartók Béla volt.

 

 

tovabb

Tornacsarnok-premier

November 9-én rendeztük hagyományos kosárlabda-tornánkat, a Szent Márton-kupát a gimnázium egy hónapja szentelt kosárlabda-csarnokában. A három vendégcsapat - esztergomi ferences, pécsi ciszterci és a szombathelyi Bolyai gimnázium - részvételével megrendezett kupa végül itthon maradt. Gratulálunk! A héten újabb premier lesz: szerdán lesz az első bajnoki mérkőzésünk! Hajrá Kupac!

Ezúttal a középiskolás korosztályú (1995-1999 között született) fiú csapatok vettek részt a versenyünkön. Célunk az elmúlt két évtized hagyományát követve olyan találkozót szervezni, ahol teret adunk a tiszta, nemes küzdelemnek. Törekedtünk a kosárlabda sport népszerűsítésére, és a baráti kapcsolatok ápolására Pannonhalmán, A lebonyolítás rendje szerint minden csapat játszott egymással a nap során. A mérkőzéseken az MKOSZ versenyszabályai, és az MDSZ VI. korcsoportos kosárlabda versenyszabályai voltak irányadóak. A mérkőzéseket az MKOSZ elismert játékvezetői vezették.
 

EREDMÉNYEK
1. 9:00 Bencés Pannonhalma - Ferences Esztergom 34 : 18
2. 10:00 Bolyai Szombathely - Ciszterci Pécs 21 : 30
3. 13:30 Bencés Pannonhalma - Ciszterci Pécs 55 : 19
4. 14:30 Ferences Esztergom - Bolyai Szombathely 19 : 32
5. 15:30 Ciszterci Pécs - Ferences Esztergom 43 : 35
6. 16:30 Bencés Pannonhalma - Bolyai Szombathely 51 : 32
 

VÉGEREDMÉNY
1. Pannonhalmi Bencés Gimnázium
2. Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma – Pécs
3. Bolyai János Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium - Szombathely
4. Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium – Esztergom

tovabb

Nagy Csaba péntek esti előadása

2014. november 14-én 20.00 órakor a Gimnázium Teleki-termében 

Nagy Csaba

természetfotós, erdőmérnök

tart előadást

 

Csendes vadászat

A természetfotózás műhelytitkai

 

címmel.

 

Nagy Csaba erdőmérnök-tanár, természetvédelmi szakmérnök, természetfotós. Egyetemi évei alatt nyerte első díjait a „Találkozás a természettel” fotópályázatokon. Díjazott fényképei Magyarország természeti értékeit bemutató könyvekben, cikkekben, természetvédelmi kiadványokban jelennek meg. Leggyakoribb témái a Fertő és a Hanság tájai, élővilága, az európai magashegységek és a magyarországi erdők. Munkásságát 2002-ben "Az év természetfotósa" és "Az év természetfotója" díjjal ismerték el.

 

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

 

tovabb

Szent Márton-hét 2014

Az idei téma a menekültek élete. A jótékonysági gyűjtés célja a vámosszabadi menekülttábor téli ruhával való ellátása. Terveink szerint a táborba diákok egy csoportja is ellátogat. A jótékonykodás idén kiegészül cipők, papucsok gyűjtésével. A téma elmélyítését szolgálja a Szent Márton-pályázat, amely letölthető itt. A részletes program alább olvasható és itt tölthető le.

 

SZENT MÁRTON-HÉT

(Pannonhalma, 2014. nov. 5-11.) 

„Idegen voltam, és befogadtatok.” (Mt. 25, 35)

 november 5. (szerda)                       

pályázatok leadási határideje (titkárság)

20.00     mozi: Persepolis

 

november 6. (csütörtök) 

kiállítás: Menekültek a Bibliában

 

november 7. (péntek)                     

20.00     előadás: Kovács Gyula, igazgató (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal): Idegenek közöttünk – menekültek, menedékjog Magyarországon

 

november 8. (szombat)   

14.00-17.45         improvizációs műhely (menekültek, diákok és tanárok)

18.00-19.00         csendesóra / osztályfőnöki óra: Felsőbb parancs/Menekültnek lenni

20.00: mozi          Fordulópont

 

november 9. (vasárnap)   

14.00-19.00: improvizációs műhely

19.30: mozi: A tenger törvénye

 

november 10. (hétfő)                      

14.30     bolhapiac

16.30     csendesóra:

- rendhagyó köszöntés – (Cecile Kyenge, Kongói Demokratikus Köztársaság-Modena, EP képviselő)

- találkozás menekült családokkal – Díszterem (régi tornaterem)

- a magyarországi befogadó állomások tevékenysége és élete – Teleki-terem

- az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) tevékenysége - Asztrik-terem

18.30     vesperás

19.30-22.30 osztályok konyhája, osztályprogramok

 

november 11. (kedd)

9.30        találkozás Szent Mártonnal –Teleki-terem

         találkozás Korbinian Birnbacher Salzburgi főapáttal - Díszterem (régi tornaterem)

11.00     ünnepi konventmise         

12.00     ünnepi ebéd

13.00-18.00 osztályprogramok rendrakással

18.00     stúdium (csendes ülős) vagy vesperás

19.00     vacsora, Mártonok megvendégelése (barokk ebédlő)

20.30     koncert

22.00     lépcsőházi zárás; eredményhirdetés; Il Silenzio

 

Idén a Szent Márton-napi gyűjtésünk bevételéből a Magyarországra menekült gyermekek téli ruházkodását, valamint tanulási lehetőségeinek javítását támogatjuk.
A vámosszabadi befogadó állomáson élő gyermekek többsége trópusi vagy mediterrán vidékről érkezik, ahol azt sem tudják mi a tél, ezért ennek megfelelő ruházatuk sincs. Tanulási lehetőségeik javításával beilleszkedésüket, integrációjukat segítjük.

 

tovabb

Iskolánk a legjobb egyházi gimnázium Magyarországon

Megjelent a HVG kiadványa az ország száz legjobb iskolájáról. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium az összesített listán a 12. helyen szerepel. Az egyházi iskolák között az első, a vidéki gimnáziumok között pedig a harmadik.

További részletek itt olvashatók.

A könnyebben mérhető adatok egy iskola működéséről áltlában kognitív képességekről/teljesítményről szólnak. Ez a fajta tudás a személyiség középiskolai fejlődésének/fejlesztésének csak egyik fontos része. A könnyebben publikálható rangsorok, értékelések nem mérik a művészeti képzést, a sporttevékenységet, a közösségi kompetenciákat és a lelki életet.   

tovabb

Vívó edzőtábor és edzőtovábbképzés Pannonhalmán

2014. október 17-19. között vívó edzőtáborra és edzőtovábbképzésre került sor a tornacsarnokban, amelyen több mint ötven katolikus iskolába járó diák, illetve tizenöt edző vett részt. A program az alábbiakban olvasható, képek pedig itt láthatóak.

Az edzőtábor és edzőtovábbképzés programja itt olvasható.

tovabb

Plébánosok találkozója

A Bencés Gimnázium szeretettel hívja és várja 2014. október 13-án, hétfőn az iskolánkba járó diákok plébánosait Pannonhalmára. A találkozó célja az, hogy lehetőség nyíljon iskolánk jelenének megismerésére, a személyes kapcsolatfelvételre és az eszmecserére. A program az alábbiakban olvasható.

Program:

10.30-tól Gyülekező az igazgatói tárgyalóban
11.00    Választható program:vezetés a gimnáziumban / óralátogatás (történelem, magyar, hittan, latin)
11.55    A gimnázium új tornacsarnokának megtekintése
13.00    Napközi imaóra a bencés közösséggel (Bazilika)
13.15    Ebéd a bencés közösséggel (Barokk ebédlő)
14.00    Beszélgetés a gimnázium jelenéről - súlypont: Egyházzenész-képzés Pannonhalmán
14.45    Kávé és beszélgetés bencésekkel, tanárokkal és prefektusokkal
15.45    Választhatóan: Vezetés a Főapátságban

 

tovabb

Sági László péntek esti előadása

2014. október 10-én 20.00 órakor a Gimnázium Teleki-termében

Sági László
tart előadást

A GM növények szép új (?) világa
címmel.

Sági László agrármérnök és mezőgazdasági genetikus, egyetemi magántanár. 20 évet töltött a leuveni Katolikus
Egyetemen tudományos kutatóként, ahol munkatársaival trópusi növények, elsősorban a banán genetikai
módosításának számos módszerét dolgozta ki, és előállította a világ első genetikailag módosított (GM) banán
növényeit. Ugyancsak ő tervezte és hajtotta végre munkatársaival az első nyilvános szántóföldi kísérleteket GM
banánnal Costa Ricában és Ugandában.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

tovabb

Kőrösi Csaba péntek esti előadása

2014. október 3-án 20.00 órakor a Gimnázium Teleki-termében

Kőrösi Csaba
tart előadást
 

Merre tart a világ?
Mit tesz egy magyar diplomata?
Érdekérvényesítés a nemzetközi szervezetekben
címmel.
 

Kőrösi Csaba rendkívüli és meghatalmazott ENSZ-nagykövet, hazánk állandó ENSZ-képviselője (New York).
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

tovabb

Nyílt nap 2014

Iskolánk nyílt napot tart az érdeklődő szülők és diákok részére, amelyre szeretettel  hívunk és várunk mindenkit, hogy betekintést nyerjenek iskolánk mindannapjaiba. A következő nyílt nap időpontja: november 22. (szombat) 11 óra. A program az alábbiakban olvasható.

A nyílt nap első felében Titusz atya, az iskola igazgatója tart egy rövid előadást az iskola jelenéről, a négy- és hat évfolyamos képzésről, valamint a felvétel rendjéről a szülők számára. Ezzel párhuzamosan az érdeklődő diákok megismerkedhetnek néhány pannonhalmi diákunk segítségével a gimnázium épületével és életével (kollégiumi szobák, tantermek, diákkápolna, számítógépterem, tornaterem, zenei élet, sportélet, szakkörök). Ezt követően a szülők és diákok részt vehetnek egy tanítási órán. A programot fakultatív gimnáziumi és apátsági idegenvezetés zárja, ugyancsak jelenlegi bencés diákok vezetésével.

 

10.55-ig        Gyülekező a gimnázium Jeges-termében
11.00-11.40  Az iskola jelenének és a képzésnek bemutatása a szülők számára
11.00-11.40  Az iskola és életének bemutatása csoportokban a nyílt napra érkezett diákok számára.
11.55-12.40  Részvételi lehetőség egy tanítási órán
12.50            Fakultatív gimnáziumi illetve apátsági idegenvezetés.

 

 A látogatható órák:

technika

7.

Feith Bea

VII. osztályterem

emberismeret

7.

Dejcsics Konrád OSB

XII.B osztályterem

rajz

9.A

Csordás Zoltán

Jeges-terem

földrajz

9.B

Hortobágyi Cirill OSB

IX.B osztályterem

magyar

10.A

Németh Tamás

X.A osztályterem

történelem

11.A

Csertán Judit

XI.A osztályterem

történelem

11.B

Juhász-Laczik Albin OSB

XI.B osztályterem

matematika

12.A-B

Binzberger Ákos OSB

XII.A osztályterem

Iskolánk rövid bemutatását itt, részletesebb bemutatását itt olvashatják. Étkezési lehetőségek tekintetében ajánljuk a főapátság Viator éttermét. A nyílt nap utáni észrevételeiket, kérdéseiket szívesen várjuk a gimnazium@osb.hu e-mail címen.

A gimnáziumba való jelentkezéshez szükséges dokumentumok a Jelentkezés főmenüpont alatt található Felvételi eljárás menüpontban tölthetők le.

Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, leendő diákjainkat és szüleiket!

tovabb

Tiszeker Ágnes péntek esti előadása

2014. szeptember 19-én 20.00 órakor a Gimnázium Teleki-termében

Tiszeker Ágnes
tart előadást

Az egészséges életet a sporttal hosszabbítod,
a doppinggal rövidíted

A dopping és a doppingellenes küzdelem aktualitásai
– nem csak élsportolóknak

címmel.

Dr. Tiszeker Ágnes a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO-Nemzeti Doppingellenes Szervezet) elnöke.
A doppingolás a sport szellemiségével ellenkező, tisztességtelen eljárás, amely egyúttal súlyos egészségügyi kockázatot is rejt magában. A nemzetközi
sportszervezetek és a kormányok összefogásaként, 1999-ben megalakult a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, a WADA. A Nemzetközi
Doppingellenes Kódexben lefektetett egységes doppingellenes szabályok elfogadása és érvényesítése a mai napig az egyik legfontosabb eredmény a
sportban elterjedő doppingolás elleni küzdelemben.
A dopping azonban ma már nem csak a „hivatásos” sport gondja, hanem valamennyi sportszerető, akár csak hobbi szinten sportoló ember is
szembekerülhet vele. A dopping, az alkohol- és kábítószer fogyasztás, illetve a dohányzás mellett, világszinten a negyedik nagy rizikófaktorrá lépett elő,
és ma már nem csak egy szűk sportolói réteg problémája, hanem népegészségügyi kérdés.
A táplálék-kiegészítők a szervezetben természetesen is létező anyagok, amelyeket a normális napi étrend mellett, annak kiegészítéseként szokás szedni.
Sajnos azonban a táplálék-kiegészítő termékek szedése óriási kockázatot jelent mind az egészség, mind a sport szempontjából.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

tovabb

A tanév rendje

A 2014-2015-ös tanév rendje itt tekinthető meg xls és doc formátumban.

 

Augusztus              31. vas.                    Veni Sancte, 18:00 

Szeptember           6-7. szo-vas.            Rekollekció (nincs tanítás)

                               12. pén.                   Tornacsarnok-avatás, 16.00

                               14. vas.                    1. szülői látogatás (szállásra, étkezésre jelentkezés szerdáig)

                               22. hét.                    Szent Gellért-nap alkalmából foci a győri tanárokkal, 15:00

                               25. csüt.                  Hazautazás (1-4. rövidített óra); tűzvédelmi oktatás (1. óra: 9.AB,10.B,12.AB; 2.óra: többiek)

                               28. vas.                    Visszautazás

Október                 1. sze.                      Őszi zöld nap

                               5. vas.                      Őszi tájfutás

                               11. szo.                    1. nyílt nap, 11:00

                               12. vas.                    2. szülői látogatás

                               13. hét.                    Plébánosok napja, 10:00

                               17. pén.                   Október 23-ai ünnepély (10.B), 17:30

                               18. szo.                    Hazautazás (1-4. rövidített óra); az 1. negyedév utolsó tanítási napja

November             2. vas.                      Visszautazás

                               6-11. csüt-ke.          Szent Márton-témahét

                               11. ke.                     Szent Márton-nap, este 8-kor koncert

                               15. szo.                    Tanári fogadónap (7-9. évf.), 13:00-17:30

                               16. vas.                    Tanári fogadónap (10-12.), 9:00-17:30; Bartók-diákkoncert, 17:00

                               22. szo.                    2. nyílt nap, 11:00

                               23. vas.                    Bérmálkozási megbeszélés 12.-eseknek 20:00 (XII.B terme)

                               27. csüt.                  Hazautazás (1-4. rövidített óra)

                               30. vas.                    Visszautazás; 1. adventi gyertyagyújtás, 20:30

December              6. szo.                      Bűnbánati liturgia 1, 17:45, Mikulás-est

                               7. vas.                      2. adventi gyertyagyújtás, 20:30

                               13. szo.                    Ajándékkészítés 14-17; bűnbánati liturgia 2, 17:45

                               14. vas.                    3. adventi gyertyagyújtás, 20:30

                               17. sze.                    4. adventi gyertyagyújtás, 17:30; Karácsonyvárás 20:00

                               18. csüt.                  Hazautazás karácsonyi szünetre (1-4. rövidített óra); tanári ebéd

Január                    4. vas.                      Visszautazás

                               6. ke                          Vízkereszt, szentmise 8.00, 2. órától tanítás

                               10. szo.                    Bakonybéli munka (9.A)

                               17. szo.                    Központi írásbeli felvételi, 10:00

                               23. pén.                   Hazautazás (1-4. rövidített óra); az 1. félév utolsó napja, osztályozó konferenciák; prefektusi vacsora

Február                   1. vas.                      Visszautazás

                                2. hét.                      Félévi nevelőtestületi értekezlet, 14:00

                               7-14. szo.                10.A művészeti kurzus (záró előadás: 13. este)

                               15-22. vas               10.B művészeti kurzus (záró előadás: 21. este)

                               11-15. sze-vas.        Farsang

                               15. vas.                    3. szülői látogatás, este 8-kor koncert

                               17. ke.                     1. szóbeli felvételi, 14:30

                               18. sze.                    Hamvazószerda, szentmise 8.00, 2. órától tanítás

                               22. vas.                    2. szóbeli felvételi, 14:30

                                25. sze.                    A kommunizmus áldozatainak emléknapja

                                26. csüt.                  Hazautazás (1-4. rövidített óra)

Március                 1. vas.                      Visszautazás

                               4-6. sze-pén.           Tavaszi zöld napok

                               7. szo.                      Egy jó koncert, 16:00, Bűnbánati liturgia 1

                              14. szo.                   Bűnbánati liturgia 2

                               15. vas.                    4. szülői látogatás, márc. 15-ei ünnepély (10.A), 18.00

                               21. szo.                    Szent Benedek-nap (nincs tanítás)

                               22-23. vas-hé.         Rekollekció (nincs tanítás)

                               28. szo.                    Hazautazás (1-4. rövidített), a 3. negyedév utolsó tanítási napja

                               30. hé.                     Tanári lelkigyakorlat

Április                    12. vas.                    Visszautazás, bérmálás

                               16. csüt.                  A holokauszt áldozatainak emléknapja

                               19. vas.                    Tavaszi tájfutás

                               25. szo.                    Bakonybéli fapakolás (9.B)

                               26. vas.                    Tanári fogadónap (7-11. évf.), 9:00-17:30

                               30. csüt.                  A 12.-esek utolsó tanítási napja, hittanvizsga, osztályozó konferenciák 12. évf.

Május                    1. pén.                     Ballagás, 12:30

                               2-4. szo-hé.             Tanulmányi kirándulás 7-11. évf. (kedden már van tanítás)

                                4-6. hé-sze.             Írásbeli érettségi 12. évf.

                                9. szo.                      Bűnbánati liturgia 1, 17:45

                                10. vas.                    5. szülői látogatás

                               15-21. pén-csüt.      Meschedei vendégek

                               16. szo.                    Bűnbánati liturgia 2, 17:45

                               21. csüt.                   Hazautazás (1-4. rövidített óra)

                                25. hé.                     Pünkösdhétfő, visszautazás

                               27. sze.                    Országos mérés 8., 10. évf.

                               29. pén.                   Pinnyédi foci a győri tanárokkal, 15:00

                                30. szo.                    Bencés öregdiák-találkozó

Június                     4. csüt.                    Trianon-emléknap

                               9. ke.                       Növendékhangverseny, Flóris-kupa döntő

                               11. csüt.                  Idegen nyelvi (angol, német) mérés 8. évf., osztályozó konferenciák, grillparti

                               12. pén.                   Juniális, tanévzárás a tornateremben, 17:00

                               13. szo.                    Te Deum 8:30; hazautazás vakációra

                               15-19. hét-pén.       Középszintű szóbeli érettségi vizsga

                               20. szo.                    Tanévzáró konferencia, Táp, 17:00

 

 

tovabb

Évkezdés 2014-2015

Új diákjaink augusztus 30-án, szombaton, a többiek augusztus 31-jén, vasárnap költözhetnek be. A tanévnyitó Veni Sancte vasárnap 18.00 órakor kezdődik a bazilikában. Érettségiző diákjaink az első héten osztálykiránduláson vannak: az A osztály Rómában, a B osztály Horvátországban.

Elérhető a tanév rendje és az órarend is.

 

tovabb

Hogy mi minden történik nyáron?

Már szétbontották a tetőteret, új szigetelést és ablakokat kap. Minden hétvégén két-három osztálytalálkozó, sok focival, bankettel, osztálymisével. Megnyílt a major-látogatóközpont, az új cukrászdában igen jó a fagyi, főleg a pisztácia. A tornateremben épp a padlót installálják. Az érettségizetteket tegnap felvették. Készülünk a papszentelésre (Imre, Márk), a beöltözésre (Géza, Bence), alapítónk ünnepére (Szent István), a 12A-sok római biciklitúrájára. Új gazdasági asszisztensünk ismerkedik a feladattal. Pár diák holnapután indul Brazíliába, a testvériskolába. Most épp három öregdiák van itt nári gyakorlaton/munkán. Máté apát úr (Saint Anselm's NH) érkezik augusztusra. És aztán ... szeptember.   

tovabb

Véget ért a tanév

Az idei tanév eredményei, díjazottjai és mindazok, akiknek a munkáját megköszönjük itt olvashatók. A 12.-es évfolyam érettégi vizsgája pénteken érvéget.

 

tovabb

Orgonaszentelés június 1-jén

A gimnázium új gyakorlóorgonáját Várszegi Asztrik főapát úr áldja meg június 1-jén, vasárnap, 17:35-kor a főmonostor Káptalantermében. Az Orgonapont rendezvénysorozat keretében a szentelést követően rövid koncertre kerül sor, amelyben Kiss Zsolt tanár úr és Rácz Boldizsár bemutatják a hangszer megszólaltatási lehetőségeit. Szeretettel várjuk minden kedves vendégünket. Részletes program alább.

Műsor:

J.S. Bach: Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 642
J.S. Bach: d-moll prelúdium és fúga BWV 539
J.S. Bach: e-moll szonáta 1. tétel BWV 528/1
J.S. Bach: a-moll concerto 1. tétel BWV 593/1
J.S. Bach: Erbarme dich
J. Pachelbel-R. Lopes: Canon
Liszt Ferenc: Offertorium
Emil.RuleZ! Hello.Tourist!
 

Fellépők:

Kiss Zsolt orgonaművész az orgona tanszak tanára
Gáspár Tünde énekművész
Rácz Boldizsár XI.B (orgona)

Sajátos dísze a Káptalanteremnek z új, két manuál pedálos gyakorlóorgona. Dinamikus homlokzatát fasípok alkotják, Meleg tónusú hangzását a 43 vízmm-en intonált sípsorainak megszólalása adja. A napi oktatás és gyakorlás mellet az orgona kamarazenélésre is alkalmas. Ez a hangszer is Takács Péter orgonaépítő mester tervei alapján készült.

Diszpozíciója:

I. Manuál: Rohrflöte 8'
Spitzflöte 4'
II. Manuál: Holzgedackt 8'
Principal 2'
Pedal Subbass 16 '

 

tovabb