A Főapátság saját kiadványai

A Főapátság saját kiadványaiként jelenteti meg azokat az írásokat, amelyek egy-egy szerzetes munkái, vagy a monostor valamelyik szellemi műhelyében születnek.

Rendelési lehetőség:
Bencés Kiadó és Terjesztő Kft.
9090 Pannonhalma, Vár 1.
Telefon/fax: 96/570-123
konyvszolg@osb.hu

Találkozások

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát hatvanadik születésnapjára, 2006, 296 l., ISBN 963 9053, 3450 Ft

Várszegi Asztrik főapát úr 2006-ban ünnepli hatvanadik születésnapját és főapáti szolgálatának tizenötödik évfordulóját. Az ünnepeltet február 24-én Erdő Péter bíboros-érsek úr és Sólyom László köztársasági elnök úr köszöntötte Pannonhalmán; monostoron kívüli egyházi és világi barátai nevében pedig Esterházy Péter író adta át a tiszteletére összeállított tanulmánykötetet.

Tovább

Psalterium Abbatis

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát hatvanadik születésnapjára, 2006, 216 l., ISBN 963 9053 73 2, 3450 Ft

Asztrik főapát úr születésnapjára másodikként jelent meg az a kötet, amelyben a pannonhalmi bencés közösség tagjai köszöntik a főapátot, mégpedig úgy, hogy mindannyian a napi zsolozsma zsoltárai közül választottak egyet és ahhoz fűzik meditációjukat.

Tovább

Várszegi Asztrik: Senki sincs kizárva

2006, 176 oldal + 8 oldal színes képmelléklet, ISBN 963 9053 74 0, 3100 Ft

Megjelent a Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát 60. születésnapjára tervezett sorozat harmadik kötete. A külső, monostoron kívüli barátok (Találkozások) és a szerzetesközösség (Psalterium Abbatis) után a sorozat zárókötetében (Senki sincs kizárva) maga az ünnepelt szólal meg, és vall magáról, hitéről, hivatásáról és emberi elkötelezettségéről.

Tovább

Regula oculorum

Fotográfiák bencés szerzetesek hagyatékából c. kiállítás katalógusa, 2006, 116 l., ára: 900 Ft

Regula oculorum című kiállításunk a Pannonhalmi Főapátság közel százezer felvételt őrző fotótárából válogat. A gyűjtemény szerzetesi hagyatékok megőrzését tűzte ki célul. Ennek alapján a hagyatékozó személyéhez kötődnek az egészen különböző forrásokból származó fényképek (családi emlékek, hitéleti munkásság, utazások, személyes érdeklődés, saját fotós tevékenység). A fotóarchívum szolgálta már az oktatást, lehetőséget adott néhány jelentős fotografáló szerzetes — Palatin Gergely, Rados Tamás, Vass Alberik — tevékenységének bemutatására.

Tovább

Szent helyek a térképeken - Térképtörténeti kiállítás

Pannonhalmi Főapátság és a Schottenstift (Bécs) anyagából - kiállítási katalógus fd 2005. 310 l., ára: 2500 Ft

A Pannonhalmi Bencés Főapátság kiállítótermében különleges térképkiállítást tekinthetettek meg a látogatók 2005-ben, szellemi zarándokútra mehettek, térbeli és időbeli utazásra régi térképeken. A térképi ábrázolás sajátossága a képszerűség, amely a konkrét és absztrakt, a megtapasztalt, átélt és a tisztán elméleti között valahol félúton álló világi, profán ábrázolást valamiképpen alkalmassá teszi a szakrális tér ábrázolására: mind a szent helyek bemutatására, mind pedig a földrajzi ismeretek modellezésére.

Tovább

'Docete' — bencések a magyar oktatás és nevelés történetében (1802-2002)

2002, 335 l., ára: 2600 Ft

A Pannonhalmi Bencés Főapátság kiadásában megjelent kétnyelvű (magyar — angol vagy német) kötet annak a nemzetközi konferenciának az anyagát tartalmazza, amelyet abból az alkalomból rendeztek Pannonhalmán, hogy a magyar bencések kétszáz éve foglalkoznak szervezett iskolai formában középfokú oktatással. A külföldi előadók mellett magyar szakemberek és gyakorló pedagógusok is megszólalnak, és a kötet széles áttekintést ad a bencés pedagógia pillanatnyi helyzetéről.

Tovább