A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Fõapátsági Arborétumának dendro-botanikai rehabilitációja

A Pannonhalmi Főapátsági Arborétum, amely a Világörökség tájképileg kiemelkedően szép a része - mint kolostorkert - közel egyidős a bencés monostorral. Újkori története a 19. század első évtizedében kezdődött. A Szeder Fábián polihisztor bencés szerzetes által kialakított angolkertben, 1830-ban már mintegy 80 fa- és cserjefaj található. Mára az oktatás, az idegenforgalom lényeges helyszínévé vált. A 2010-ben befejezett dendro-botanikai rehabilitáció döntően az arborétumi faállomány ritkítása, megújítása, térhatároló növény-együttesek kialakítása és a teljes (23 hektáros) terület terv szerint mintegy 14 hektáros részén új fajok telepítése révén valósult meg, az alábbiak szerint:

 • Tájkép- és téralakítás a legszükségesebb ritkításokkal. Megtörtént az őspark 90-%-átalkotó, oshonos fajokból képzodött állomány ritkítása mintegy 120 nagyobb (25-50 cm) és 200 kisebb (5-25 cm) törzsátmérőjű fa eltávolításával. Ez mintegy 350 m3 vágáshulladék eltávolítását, illetve feldolgozását jelentette. Megmaradt ugyanakkor a feltáró utaktól távolabb eső több tucat olyan faegyed,
  melyek egészségi állapota indokolta volna eltávolításukat, de a madarakra és kisemlősök fészkelő- és búvóhelyére tekintettel megtartásuk célszerű volt. A téralakítás részeként a korábbi „sípálya” lejtőjén (a 2., 11., 13. parcellákban, részben a Szűz Mária-grotta vonalában), és az őspark északi részén (a 18. parcellában) a nyiladék kiszélesítésére, a látványpászta megnyújtására került sor.

 • A cserje- és lágyszárú szintek tisztítása. Mintegy 12 ezer m2-nyi terület került megtisztításra a feltörő spontán magoncoktól, bodzától, invazív fajoktól. Emellett öszszesen 240 m2-es területen (a 20. parcellában) az átláthatóság biztosítása végett került sor cserjeirtásra.

 • Új fajok telepítése, botanikailag értékes, ritka fajok ugrásszerű növelése. A terv szerinti földrajzi fejlesztési egységek sorában az alábbi telepítések valósultak meg.

  • 1) Kelet-észak-amerikai egység: 113 fa- és cserjefaj;
  • 2) ázsiai (kínai, illetve japán) területegység: 211 fa- és cserjefaj;
  • 3) európai területegység a kiritkított fekete-fenyvessel és a “montán-mediterrán” területegységgel együtt: 38 fa- és cserjefaj;
  • 4) örökzöldes parcellák az őspark sík területén: 87 cserjefaj, döntően lomblevelű örökzöldek.
 • Új fajok telepítése a „levendulás” környezetében és a keleti-délkeleti területhatár mentén.

  • 5) szubmediterrán telepítések a levendulás parcellák fölötti területen: 50 fa- és cserjefaj;
  • 6) kaukázusi-nyugatázsiai mérsékelt övi és szubmeridionális növényzet telepítése az új terepfelszín (Kaukázus-völgy, Anatólia-domb) hajlatainak kialakításával párhuzamosan: 44 fa- és cserjefaj;
  • 7) nyugat-északamerikai növényegyüttesek (Sziklás-hegység, Coast Ranges, Sierra Nevada) kialakítása az új terepfelszín déli szakaszán: 66 fa- és cserjefaj.
 • Az összes új telepítés (a kerítés menti szegélycserjékkel együtt) mintegy 8600 térhatároló- és tömegcserje, illetve közel 2000 db, mintegy 600 fajhoz tartozó, nagy botanikai értékű fa- és cserje telepítését hozta. Kultivárok (kertészeti fajták) csak kivételesen kerültek ültetésre. Mindezzel az arborétum nyilvántartott taxonjainak száma a korábbi fajokkal (és fajtákkal) együtt 260-ról 860-ra növekedett. Mintegy 150 m hosszúságban rézsűvédelmet szolgáló keményfacölöpös megerősítésre került sor.

  Az arborétum üvegháza megújult: szerkezeti megerősítést és fűtés korszerűsítést végeztek, és a rekonstrukció magában foglalt kétrétegű üvegezést és “energiaernyő” jellegű belső árnyékoló kialakítását.

 • Mintegy 1,5 hektáros területen az „erdőrekonstrukció” első lépéseként állománytisztításra, az idegenfajú fák és cserjék
  eltávolítására, több ezer őshonos tölgycsemete ültetésére került sor.

 

Támogatás összege:
65.240.200 Ft

Megvalósulás helye:
Magyar Bencés Kongregáció
Pannonhalmi Főapátság Arborétuma

Projekt kezdete: 2009. szeptember 1.

Projekt zárása: 2011. március 31.

Kedvezményezett neve:
Magyar Bencés Kongregáció
Pannonhalmi Főapátság