A Pannonhalmi Főapátság biomassza fűtőművének bővítése a fosszilis energiahordózók kiváltására és az üzembiztonság növelésére (KEOP)

Sajtóközlemény

2014. december 10.

 

Jelentősen bővített biomassza fűtőművét a Pannonhalmi Főapátság

A Pannonhalmi Főapátság folyamatosan figyelemmel kíséri energiaellátásának műszaki-gazdasági helyzetét, keresi annak jobbítási lehetőségeit és felelősséget érez az energetikának olyan társadalmi, illetve az emberiséget érintő kihatásai tekintetében, mint a klímaváltozás és a fenntartható fejlődés, ezért fontosnak tartja az energiaellátásban a fosszilis energiahordozók megújuló energiaforrásokkal történő kiváltásának előremozdítását.

A Főapátság korábban földgázbázisú hő- és melegvíz-termelő rendszere a fosszilis energiahordozók árának gyors emelkedése miatt először 2008-ban esett át egy jelentős modernizáláson. Ekkor döntött ugyanis a bencés közösség egy erdészeti és mezőgazdasági melléktermékekre alapozott biomassza fűtőmű megépítése mellett. Az európai uniós támogatással üzembe állított biomassza tüzelésű kazán a meglévő földgáztüzelésű kazánokkal együttműködve vett részt a hőtermelésben, ezzel a Főapátság épületeinek 70%-át megújuló energiahasznosítással fűtötte. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően azonban az épületbővítések során ez az arány az évek alatt mintegy 50 %-ra csökkent.

A most lezárult bővítés célja az volt, hogy megvalósuljon a Főapátság teljes épületállományának fűtés-korszerűsítése további biomassza fűtőmű telepítésével, így az lehetővé váljon az intézmény költséghatékony és környezetbarát üzemeltetése. Ennek érdekében elsődleges célkitűzés volt a biomasszára alapozva a hőellátás fosszilis energiahordozó igényének jelentős csökkentése. A projekt eredményeképpen a hőtermelés közel 80%-a helyeződött át megújuló energiaforrás alkalmazására, a fosszilis energiafelhasználás pedig kb. 20%-ra mérséklődött.

A bővítésnek köszönhetően az érintett épületek fűtését a csúcsigények kivételével teljes egészében a biomassza kazánok látják el, a meglevő gázkazánok pedig a nyári használati melegvíz igényt elégítik ki.

A biomassza felhasználás korábbi évi kb. 710 tonnás értéke az új, 700 kW teljesítményű fatüzelésű kazán üzembe állításával (mellyel 1400 kW-ra bővült a megújuló energiahordozókon alapuló hőteljesítmény) 990 tonnás értékre növekedett, az üvegházhatású CO2 kibocsátás pedig nagyságrendileg 600 t/év értékkel csökken a jövőben.

A beruházás várható közvetlen és közvetett eredményei:

  • Javul az energetikai ellátás biztonsága, növekszik az önellátás mértéke;
  • Javul a kistérség gazdasági helyzete;
  • Potenciális lehetőség nyílik a helyben képződő jelentős volumenű szőlővenyige, illetve levendulaszár-szalma környezeti szempontból kedvező hasznosítására;
  • Továbbra is megoldható lesz az apátsági arborétum tisztítási faanyagának felhasználása;

„A Pannonhalmi Főapátság biomassza fűtőművének bővítése a fosszilis energiahordózók kiváltására és az üzembiztonság növelésére” című, KEOP-4.10.0/B/12-2013-0047 azonosítószámú projekt az Európai Unió és a Magyar Állam 115,66 millió forintos támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt összköltség 192,77 millió forint volt.

 

Csatolás: