A Pannonhalmi Főapátság fotótárának rendi arcképcsarnoka Szakmai beszámoló, 2011-2012

A Pannonhalmi Főapátság fotótárának rendi arcképcsarnoka

Szakmai beszámoló, 2011-2012

 

2007 - 2009-ben az NKA támogatásával megkezdhettük, majd 2011-ben tovább folytathattuk a főapátsági fotótár rendi arcképcsarnokának restaurálását és konzerválását Sor Zita fotórestaurátor segítségével.

A Benedictina gyűjtemény leggazdagabb ikonográfiai forrásából, a rendi arcképcsarnokból (219 fotókartonra felragasztott másfélezer kép), amely a 18. század végétől egészen 1996-ig tartalmazza a bencés atyák arcképeit, a mostani pályázat során 35 tabló 273 fotográfiáját sikerült megmentenünk. Az állagmegóváson túl különösen fontosnak tartottuk a digitalizálást, hiszen ennek köszönhetően a kartonra ragasztott, majd a munka során leválasztott képeket újra az eredeti összeállítás szerint lehet csoportosítani. Ugyanakkor lehetővé vált a fotográfiák egyedi műtárgyként való kezelése, ezért minden egyes darab konzerváló csomagolást kapott.

A restaurálásra nem véletlenszerűen választottuk ki a fényképeket, hanem olyan lapokat válogattunk ki, amelyek a bencés rend és a magyar művelődéstörténet jeles személyiségeit ábrázolják, mint Serédy Jusztinián, a bencés rend procuratora és 1927-től Magyarország hercegprímása, Fehér Ipoly és Hajdú Tibor pannonhalmi főapát, Villányi Szaniszló és Zoltványi Irén bakonybéli apát (az előbbi a történettudomány, az utóbbi az irodalomtörténet terén működött), Halbik Ciprián tihanyi apát, Mázy Engelbert tihanyi apát, jeles pedagógus, Kroller Miksa zalavári apát, Kohl Medárd püspök, aki Vaszary Kolos főapát, majd hercegprímás titkára volt és a bíborost egy ellene elkövetett merényletkor megmentette. Ide került továbbá a magyar fotótörténetből ismert Rados Tamás, Bierbauer Lipót fizikus, aki Győrben bevezette a telefont és az ívfényvilágítást, Kuncze Leó könyvtáros, numizmatikus, a kegyérmek nemzetközileg elismert kutatója, Récsey Viktor régész, Rózsa Vitál klasszika-filológus, Szunyogh Xavér, a magyar liturgikus mozgalom megindítója. A sort réthei Prikkel Mariánnal, a hazai tudományos tánckutatás úttörőjével és a népi táncmozgalom megteremtőjével, Rezek Román filozófussal, Teilhard de Chardin-kutatóval, a Brazíliába került Sarlós Engelbert matematikussal, Nádasi Alfonz latin-görög és ének szakos tanárral, Kodály Zoltán benső barátjával és lelki vezetőjével; a rendet 1881-ben elhagyó Kapossy Luciánnal, utóbb a pápai református kollégium professzorával folytathatjuk. A képeket készítő fotográfusok nemcsak a dunántúli régiót képviselik, hanem a főváros legjobb fényképészei is megtalálhatók közöttük.

Az anyag nagyobbik része a „Portré” munkacímű kiállításon lesz megtekinthető a Főapátságban 2013 március 21-től 2013 november 11-ig.

 

Bogdán Melinda

 

Embléma