Fotópályázat a Katolikus Kulturális Hetek programsorozat keretében

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Katolikus Kulturális Hetek programsorozat keretében fotópályázatot hirdet „Az Eucharisztia az Egyház életének forrása” címmel. A pályázat célja, hogy a résztvevők a fényképezés művészi eszközével bemutassák Egyházunk legmélyebb titkát, az Oltáriszentséget és keresztény életünk csúcspontját és forrását, a szentmisét.

A pályaművek számos szempont alapján készülhetnek, mint például a szentmise pillanatképekben, portrék, illetve az Eucharisztia megjelenítése. A felsorolt szempontok nem kötelező jellegűek.

A pályázatra profi és amatőr fotósok egyaránt jelentkezhetnek a Pannonhalmi Területi Apátság területéről. Egy pályázó összesen 3 pályaművet küldhet be a pályázatra.

Korcsoportok:12-14, 15-20, 21-30 évesek

A pályázatok beküldési határideje: 2018. szeptember 28.

Beküldési cím: ars@osb.hu

Díjazás a Pannonhalmi Területi Apátsági fordulóbana 2. korcsoportban:

I. helyezett: 20.000 Ft értékű ajándékutalvány

II. helyezett: 15.000 Ft értékű ajándékutalvány

III. helyezett: 10.000 Ft értékű ajándékutalvány

Elbírálás

A területi apátsági zsűrizéskor korcsoportonként a 3 legjobb helyezést elért pályamű továbbküldésre kerül országos minősítésre. A területi eredményhirdetésre Pannonhalmán kerül sor. Az országos zsűrizésre beküldött pályaművek eredményhirdetése 2018. november 17-én, a Szent Erzsébet rózsája díjátadó ünnepség keretében lesz.

A PÁLYÁZATRA JELENTKEZÉS MENETE

A pályaműveket képenként külön e-mail-ben kell eljuttatni az ars@osb.hu e-mail címre.

Regisztráció: a pályázó alapadatainak (név, születési év, lakcím, telefon) megküldése.

A kép/képek elküldése: az e-mail tárgy rovatában fel kell tüntetni: fotópályázat. A levélben szerepelnie kell a pályázó nevének, a kép címének, valamint, hogy hol és mikor készült a kép. Pl.: 1. Próba Péter, 2. Boldog pillantás - Budapest, 2016.02.01.

A pályázathoz szükséges regisztrációval és a pályaművek alapadatainak elküldésével a pályázó igazolja, hogy elfogadja a pályázati feltételeket és beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírásnak. A nevezéssel a pályázó kijelenti, hogy a beküldött képeket ő készítette és rendelkezik a beadott képek eredeti változatával.

A pályázat képeit az eredményhirdetést követően a szervező egy évig megőrzi, a pályázó a pályázat benyújtásával lemond a képek tulajdonjogáról.

A pályázó a pályaművek beküldésével hozzájárul, hogy kiválasztás esetén képei – a pályázó nevének és korcsoportjának feltüntetésével – bemutatásra kerüljenek az MKPK kiadványaiban, a Magyar Kurír oldalán, valamint a pályaművekből szervezett kiállításon.

FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

A pályázaton manipulált képek nem indulhatnak.

Nem számít manipulációnak a hagyományos fotográfiai korrekció, így a színek, tónusok és a fényerő beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolítása.

Manipulációnak számít és kizárást von maga után, a képek tartalmának megváltoztatása, azaz a képi elemek utólagos eltávolítása vagy hozzáadása, továbbá effektszűrők vagy más képmanipulációs eljárások alkalmazása.

Képfelbontás

A pályázaton legalább 6 megapixel felbontású képpel lehet pályázni. A kép rövidebbik oldala nem lehet kisebb, mint 2100 pixel, a hosszabbik oldala nem haladhatja meg a 5500 pixelt. Az ezen értékhatárokon kívül eső képek az előzsűrizés során automatikusan kiesnek.

Kép formátum és méret

Pályázni kizárólag JPG (Joint Photographic Experts Group) formátumú képpel lehet. A képtömörítési minőség 90-100% legyen. (Nagyobb fájlméret esetén javasoljuk a felbontás és/vagy a tömörítés arányának módosítását.)

Keretezést, vízjelek valamint logók elhelyezését mellőzzék.

Kép elnevezése (fájlnév)

A feltöltött kép fájlneve egyezzen meg a kép címével – helyszín és dátum nélkül (ékezetek nélkül!) Pl: boldog_pillantas.jpg

Képaláírás

A képekhez az e-mailes beküldéskor rövid leírás vagy képaláírás küldhető, de nem kötelező.

A ZSŰRIZÉS MENETE

A zsűri valamennyi, érvényes pályázatot benyújtott pályázó pályaművét áttekinti és több fordulós zsűrizés során bírálja el. A zsűri köteles kizárni a pályázati feltételeknek nem megfelelő munkát. A zsűrizés nem nyilvános.Az országos eredményt a kiállítás napján jelentik be.

A díjazottakat e-mailben értesíti ki a szervező. A nyeremények kizárólag személyesen vehetők át a kiállítás megnyitóján. A nyereményekkel kapcsolatosan a nyerteseket nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) őket terhelik. A nyeremények pénzre nem válthatók, másra átruházhatók.

A díjazott tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi a Szervező által történő felhasználásához.

18 év alatti pályázó esetében a jogi nyilatkozatokat a pályázó törvényes képviselője teheti meg.

Felelősség

A szervező nem köteles vizsgálni a képek eredetét, a Pályázók által elkövetett esetleges szerzői jogi jogsértésekre vonatkozóan a Szervezők minden felelősséget kizárnak.

A szervező a pályázatra beküldött fotók eredetiségért, azok tartalmáért, valamint a telekommunikációs adatátviteli hibák vagy nehézségek következményeiért nem vállal felelősséget!

A pályázónak teljes mértékű szerzői jogokkal kell rendelkeznie a beadott pályamű fölött. A szervező nem vállal felelősséget az ezek hiányából eredő jogvitákban.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a beadó fotográfust (szerzőt) terheli.

A pályázó a pályamű beküldésével az ahhoz fűződő vagyoni jogokról lemond.

A szervező az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályainak megfelelően kezeli a pályázó személyes adatait, azokat illetéktelenül harmadik személyek részére tovább nem adja.

A pályázóknak jogukban áll a róluk nyilvántartott bármely személyes adatot megtekinteni, annak javítását vagy törlését kérni a következő címre küldött üzenet útján: sajto@katolikus.hu. A hozzáférésre, javításra, törlésre vonatkozó kérelmeket indokolatlan késedelem nélkül kezeljük.