Gyermekvédelem

A pannonhalmi főapát - az egyházi törvényekkel összhangban - az alábbi személyeket kérte fel, hogy panasz esetén álljanak rendelkezésre, továbbá az alábbi rendelkezést hozta az eljárásmódról bántalmazás vagy visszaélés gyanújának esetére.

Főapát:
Hortobágyi T. Cirill (cirill@osb.hu)

Állandó bizottság:
Matusz Hugó perjel (hugo@osb.hu)
Dr. Palotai Gabriella pszichiáter (classis@classis.hu)

A Pannonhalmi Főapátság eljárásmódja
bántalmazás vagy visszaélés gyanúja esetén
különös tekintettel a kiskorúak és az idősek védelmére

1. Amennyiben a főapátság valamely intézményében bántalmazás vagy visszaélés gyanúja merül fel, annak, akinek ilyen gyanú a tudomására jutott, a főapáthoz vagy az ilyen esetek kivizsgálására felállított állandó bizottság (a továbbiakban: bizottság) valamely tagjához kell fordulnia. Ha a gyanú segítő, bizalmi beszélgetésben merül fel, azon kell lenni, hogy a sértett mielőbb szakszerű segítséget kérjen, és eljusson oda, hogy vagy maga jelezze, vagy hatalmazzon fel mást, hogy jelezze az esetet a főapátnak vagy a bizottság valamely tagjának. A főapát és a bizottság minden bejelentésről kölcsönösen értesítik egymást.

2. Ha a gyanú nem minden kétséget kizáróan alaptalan, a főapát vizsgálatot indít, amelyet a bizottság végez. A bizottság meghallgatja a sértettet és lehetőség szerint az ügy minden részletét felkutatja és megvizsgálja. A bizottság a sértettnek civil (büntetőjogi) jogsegélyt ad, továbbá pszichológiai tanácsadást vagy terápiát kínál fel. Igény szerint a bizottság további szakértőket vonhat be (kommunikációs szakértő, gyermekpszichológus).

A vizsgálat megindításáról és eredményéről a bizottság tájékoztatja a terheltet. Indokolt esetben megfelelő azonnali óvintézkedések megtételét kezdeményezi a főapátnál a visszaélés megszüntetése és a hasonló esetek megelőzése érdekében. A vizsgálat eredménye alapján a bizottság mérlegeli a feljelentési kötelezettség kérdését, és javaslatot tesz a főapátnak.

3. Amennyiben a terhelt egyházi személy, a hatályos jogszabályok szerint a főapát az ügy iratait megküldi Rómába a Hittani Kongregációnak. Az eljárás egyházi jogi része a továbbiakban a Hittani Kongregáció hatáskörébe tartozik.

4. Az eljárás állásáról a sértettet a bizottság az ügymenetnek megfelelően tájékoztatja. Az eljárás során az eljárás minden résztvevője megismerheti a rá vonatkozó információkat.

5. A bizottság – az ügy résztvevőinek a személyiségi jogait őrizve – más érintetteket is tájékoztathat (intézményi munkatársak, a szerzetesközösség, további érintettek).

6. Az eljárás során a bizottság, vagy az erre felkért közreműködők, szakemberek igyekeznek a terheltet abba az irányba vezetni, hogy a terhelt teljes mértékben fel tudja vállalni felelősségét.

 

 

Csatolás: