Imádság hazánkért a napközi imaórán

Szeretettel várjuk monostorunk látogatóit, a turistacsoportokat és a főmonostor vendégeit minden nap 13:00 órakor a közösség déli imádságára. Ebben a nagyed órában ki-ki a maga módján bekapcsolódhat a szerzetesközösség istendicséretébe: a torony alatt megállva csendes jelenléttel, elcsendesedéssel - vagy a padokba beülve az imádság gesztusaival, zsoltározással.

Monostoralapító Szent István királyunk rendeléséből Szent Márton pannonhalmi monostora minden nap imádkozik Magyarországért. A napi konventmise szándéka ezer év óta minden nap: pro stabilitate regni nostri - ahogy monostorunk kiváltságlevelében olvasható. A közsség döntése értelmében 2014 tavasza óta a napközi imaórában is megemlékezünk alapító királyunk szándáka szerint hazánkról. Ebben a déli imádságban hozzuk Isten elé a körülöttünk élő emberek gondjait és örömeit. Az elhangzó fohász végén közös válaszunk a hagyományos görög nyelvű felkiáltás: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison!, amelynek jelentése: Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz!

Nagyböjt péntekjein a napközi imaórát 15:00 órakor imádkozzuk a Miserere zsoltárral együtt.

A fohászok szövege és a tájékoztató az alkábbiakban olvasható.

 

Csatolás: