Mindenszentek ünnepe - 2016

Október 31. Hétfő

18:40
Konventmise
Mindenszentek I. Vesperása
Felolvasás az altemplomban Szent István király legendájából

November 1. Kedd - Mindenszentek főünnepe

06.45 Vigília, Laudes
13.00
Napközi imaóra
17.00 II. Vesperás és Konventmise
Messiaen: L’ Ascension - Krisztus fensége, mikor Atyjától dicsőségét kéri - orgonameditáció
20.00 Halottak napjának vigíliája

November 2. Szerda - Halottak napja

06.45 Laudes
13.00 Napközi imaóra
Kezdődik Szent Márton kilencede
15.00 Konventmise a Boldogasszony Kápolnában, majd megemlékező imádság rendi halottainkról
19.00 Vesperás