Miserere nagyböjt péntekjein

Nagyböjt péntekjein 15:00 órakor imádkozzuk a Bazilikában a napközi imaórát. Ekkor a zsoltározás kibővül az 50. zsoltárral, amely így kezdődik: Miserere mei Domine - Könyörülj rajtam, Uram.

A Miserere zsoltár éneklése 1639-re megy vissza. A szerzetesközösség török kor utáni ujraindításakor vették át a bűnbánattartásnak ezt a formáját, amelyet eredetileg nagyböjt hétfőin, szerdáin és péntekjein tartottak nagyhétfőig bezárólag. A szertartás formája az évszázadok során természetesen változott. 1737-ben például úgy rendelkeztek, hogy leválasztják a zsoltárt a Lorettói litániáról. Egy időtől fogva aztán már csak a nagypönti péntekeken tartották meg az imádságot. Hol többszólamban, hol a szerzetesközösség recitálásában szólalt és szólal meg az 50. zsoltár. Legújabb hagyományunk, hogy egy-egy meghatározott nagyböjti pénteken a gimnázium énekkara és a Szent Márton Kamarakórus is bekapcsolódik az éneklésbe.

Szeretettel várjuk a híveket, zarándokokat és a látogatókat nagyböjt péntekjein közös imádságunkra!