Rajzpályázat a Katolikus Kulturális Hetek programsorozat keretében

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Katolikus Kulturális Hetek programsorozat keretében rajzpályázatot hirdet „Az Eucharisztia az Egyház életének forrása” címmel. A pályázat célja, hogy a résztvevők a képzőművészet eszközével bemutassák Egyházunk legmélyebb titkát, az Oltáriszentséget és keresztény életünk csúcspontját és forrását, a szentmisét.

Témajavaslatok

Hogyan jelenik meg az Oltáriszentség a te életedben?

Mit jelent számodra a szentáldozás?

Mit jelent számodra a szentmise?

Korcsoportok - a Pannonhalmi Területi Apátság területén

1-2. osztályos ált isk. tanulók

3-4. osztályos ált isk. tanulók

5-6. osztályos ált. isk. tanulók

7-8. osztályos ált. isk. tanulók

Elfogadott méretek és technikák

Szabadkézi rajz A4 vagy A3 méretben, tetszőleges technikával. Egy pályázó több pályaművel is pályázhat, de személyenként max. 3 db rajzzal.

Beküldési határidő: 2018. szeptember 28.

A pályaműveket a korcsoport megjelölésével lezárt borítékban, a lap hátoldalán a név, iskola, cím, telefon, email cím pontos megadásával kérjük postai úton elküldeni a Főapátságnak:
Pannonhalmi Főapátság
Kulturális Iroda
9090, Pannonhalma, Vár 1.

kapcsolat: ars@osb.hu

Elbírálás

Az egyházmegyei (a Területi Apátsági) zsűrizéskor korcsoportonként a 3 legjobb helyezést elért pályamű továbbküldésre kerül országos minősítésre. A területi eredményhirdetésre értesítés alapján egyházmegyénként kerül sor. Az országos zsűrizésre beküldött pályaművek eredményhirdetése 2018. november 17-én, a Szent Erzsébet rózsája díjátadó ünnepség keretében lesz.

Országos díjazás

1. helyezett: 50.000 Ft értékű ajándékutalvány

2. helyezett: 30.000 Ft értékű ajándékutalvány

3. helyezett: 15.000 Ft értékű ajándékutalvány

A legjobb pályaműveket egy kiállítás keretében bemutatjuk november 17-én a Szent Erzsébet rózsája díjátadó ünnepség keretein belül.

Pályázati keretek

A díjazottakat e-mailben értesíti ki a Szervező. A nyeremények kizárólag személyesen vehetők át a kiállítás megnyitóján. A nyereményekkel kapcsolatosan a nyerteseket nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) őket terhelik. A nyeremények pénzre nem válthatók, másra átruházhatók.

A díjazott tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi a Szervező által történő felhasználásához.

A pályázathoz szükséges regisztrációval és a pályaművek alapadatainak elküldésével a pályázó igazolja, hogy elfogadja a pályázati feltételeket és beküldött rajzai minden tekintetben megfelelnek a kiírásnak. A nevezéssel a pályázó kijelenti, hogy a beküldött képeket ő készítette.

A pályázat rajzait az eredményhirdetést követően a szervező egy évig megőrzi, a pályázó a pályázat benyújtásával lemond a rajzok tulajdonjogáról. A pályázó a pályamű beküldésével az ahhoz fűződő vagyoni jogokról lemond.

A pályázó a pályaművek beküldésével hozzájárul, hogy kiválasztás esetén képei – a pályázó nevének és korának feltüntetésével – bemutatásra kerüljenek az MKPK kiadványaiban, a Magyar Kurír oldalán, valamint a pályaművekből szervezett kiállításon.

A pályázóknak jogukban áll a róluk nyilvántartott bármely személyes adatot megtekinteni, annak javítását vagy törlését kérni a következő címre küldött üzenet útján: sajto@katolikus.hu. A hozzáférésre, javításra, törlésre vonatkozó kérelmeket indokolatlan késedelem nélkül kezeljük.

18 év alatti pályázó esetében a jogi nyilatkozatokat a pályázó törvényes képviselője teheti meg.

A pályázó a pályamű beküldésével a pályázati feltételeket elfogadja.