Szent István ereklyéjének bemutatása augusztus 20-án

A szent király koponyacsont-darabja kettőskereszt alakú ereklyetartóban, hegyikristály lencsék között nyugszik. Az ereklyetartó szimbolikájában arra a hagyományra utal, amely szerint a magyar címer hármashalma Pannnónia Szent Hegyének három dombját (Tricollis) ábrázolja. Egy XVII. századi pannonhalmi hexameteres felirat erről így számol be:

"Pannonie sacrum, gens Hungara, nosce tricollem.
Divus Martinus vivens hic saepe precatus.
Hic fidei Stephanus dux fundamenta locavit,
Atque Abbate loci Roma portante coronam
Rex idem Stephanus dedit haec insignia regno:
Ut pietas et prisca fides in gente perennet."

"Pannoniának hármas szent halmát, magyar itt lásd.
Mártont éltében ide gyakran hozta imádság.
És István, a vezér itt rakta a hitnek alapját,
S Rómából koronánkat e helynek apát ura hozta,
Majd István ezeket jelvényül hagyta a honra,
Hogy népünkben az ősi erény s hit örökre viruljon."

Az ereklyetartó alapja csak két dombot formáz. A harmadik domb minden esetben az a hely, ahol az ereklyetartó áll. István király, Pannonhalma és az ország így tartozik össze.

A Szent István-ereklye bemutatásának időpontjai a bazilikában:

10.00 Ünnepi szentmise, majd Szent István Pannonhalmán őrzött csontereklyéjének bemutatása.
13.00 A szerzetesközösség napközi imája, majd Szent István Pannonhalmán őrzött csontereklyéjének bemutatása.
17.00 Ünnepi vesperás, majd Szent István Pannonhalmán őrzött csontereklyéjének bemutatása.

További ismertetők augusztus 20-án:

11.30 A Pannonhalmi kiváltságlevél és a Szent László-féle összeíró oklevél bemutatása a Főapátság Levéltárpedagógiai termében.
14.30 A Pannonhalmi kiváltságlevél és a Szent László-féle összeíró oklevél bemutatása a Főapátság Levéltárpedagógiai termében.

11.30 Semsey Réka művészettörténész előadása a koronázási palástról és pannonhalmi másolatáról a Pannonhalmi Főapátság Főkönyvtárában.
14.30 Semsey Réka művészettörténész előadása a koronázási palástról és pannonhalmi másolatáról a Pannonhalmi Főapátság Főkönyvtárában.
16.00 Semsey Réka művészettörténész előadása a koronázási palástról és pannonhalmi másolatáról a Pannonhalmi Főapátság Főkönyvtárában.