Szent Márton szerzetespüspök

Tours-i Szent Márton a monostor, a bazilika és a Területi Apátság védőszentje.

"A történeti Márton politikai szerepe annyira jelentéktelen volt, hogy követője, Sulpicius Severus Galliára fókuszáló Krónikájában is – jóllehet központi helyen – csupán néhány sort szán neki. Annál meglepőbb, hogy ugyanaz a Márton, akiről az egyetlen említésre méltó információ a műben az, hogy nem volt képes megakadályozni Priscillanus kivégzését (Chron. 2,51,7), halála után immár Szent Mártonként ezerötszáz éven keresztül egyedülálló sikertörténetet mondhat magáénak. Sulpicius Severus megírja életrajzát, majd leveleiben és a Dialógusokban állít neki emléket. Paulinus Petricordensis az 5., majd Venantius Fortunatus a 6. században több könyvből álló eposzban versbe önti Szent Márton tetteit. Tours-i Gergely a 6. században prózában ír róla, Alkuin pedig az életrajz rövidleteként prédikációt ír róla." (Meinolf Vielberg)