Vendégfogadás, szállás

Minden érkező vendéget úgy fogadjanak, mint magát Krisztust, mert ő maga mondja majd egykor: "Idegen voltam, és befogadtatok engem" (Mt 25, 35). Mindenkinek adják meg a megfelelő tiszteletet, de elsősorban a hitben testvéreinknek és a zarándokoknak. Mihelyt tehát vendéget jelentenek, szolgálatkész szeretettel siessenek elébe az elöljáró és a testvérek. Először együtt imádkozzanak, és csak azután váltsanak békecsókot. [...] Minden érkező vagy távozó vendéget teljes alázatossággal köszöntsenek: meghajtott fővel vagy egészen arcra borulva imádják benne Krisztust, akit csakugyan be is fogadtak. (Szent Benedek Regulája, 53. fejezet)

Az apátság és a gimnázium az alábbi helyeket ajánlja hozzánk érkező vendégeink számára:

  1. Szent Jakab Ház: zarándokcsoportok, közösségek, iskolai osztályok, nagyobb baráti társaságok számára Pannonhalmán. Elérhetőség: Nagy Péter gondnok, szentjakabhaz@osb.hu
  2. Tápi Bencés Kulcsosház és Erdei Iskola: iskolai osztályok, táborok számára a közeli Tápon. Elérhetőség: Hódsági-Molnár János gondnok; hmj@osb.hu
  3. Szent Benedek Vendégház: baráti társaságok, családok, osztályok, közösségek a közeli Tarjánpusztán. Elérhetőség: Kálmán Józsefné polgármester, 20/919-1336, kalman.jozsefne@rlan.hu
További információk: Nádai Fidél osb vendégpáter, fidel@osb.hu

Várjuk szeretettel Vendégeinket!