Szerzetesek - Archívum

Nyolcszáz éves imaszövetség Pannonhalma és Montecassino között

1212 óta minden évben január 25-én imádságában megemlékezik egymásról a pannonhalmi és a montecassinói szerzetesközösség. A nyolcszázadik évforduló alkalmával a pannonhalmi közösség latin nyelvű levélben köszöntötte Szent Benedek Atyánk monostorának szerzeteseit. Az elküldött levél latinul és magyarul az alábbiakban olvasható.

Damján atya elhunyt

2012. január 15-n Solymosi Damján atya elhunyt.

Hortobágyi Arnold testvér papszentelése

Asztrik főapát úr 2011. augusztus 15-én pappá szenteli Arnold testvért.

Asztrik főapát úr apáti jubileuma

Asztrik főapát úr augusztus 9-én ünnepelte apáti szolgálatának húsz éves jubileumát. Isten éltesse főapát urat!

Aba atya elhunyt

Reichardt Aba atya 2011. augusztus 5-én kora délelőtt elhunyt. Temetése 2011. augusztus 12-én 14.30-kor a Boldogasszony Kápolnában lesz. Nyugodjék békében.

Studia monastica

Közösségünk augusztus 8-9-én tartja szerzetesi tanulmányi napjait. Augusztus 9-én a Konventmisében adunk hálát Asztrik főapát úr húsz éves apáti szolgálatáért, valamint köszöntjük arany- és ezüstmisés testvéreinket.

Elkezdődött a Bazilika felújítása

A napokban elkezdődött a Bazilika felújítása, ezért a liturgiákat a Káptalanteremben tartjuk, az ünnepek alkalmával pedig a Boldogasszony Kápolnában gyűlünk össze.

Elhunyt Habsburg Ottó

Otto von Habsburg az utolsó Habsburg-trónörökös, a BDSZ tiszteletbeli elnökségi tagja, 2011. július 4-én hajnalban elhunyt. Végakarata szerint szívét Pannonhalmán temetik el.

Elemér atya 70 éves

Sulyok Elemér atya, a Pannohalmi Szent Gellért Hittudományi Főiskola főigazgatója, biblikus professzor, a gimnázium hittantanára idén ünnepli 70. születésnapját. Bencés közösségünk június 8-án délután köszöntötte.

András főapát úr 90 éves

Június 2-án ünnepli 90. születésnapját Szennay András főapát úr. A bencés közösség ezen a napon délben köszönti. Isten életesse főapát urat!

A Területi Apátság juniálisa

A Területi Apátság juniálisát 2011. június 25-én, szombaton tartjuk Véneken. A program az alábbiakban olvasható.

Harangszentelés Kismegyeren

Húsvét 4. vasárnapján főapát úr megszentelte az épülő kismegyeri templom két új harangját és megbérmálta a közösség fiataljait.

Eberhard Borghoff tanár úr kitüntetése

A Magyar Köztársaság elnöke Eberhard Borghoff tanár úrnak, a Meschedei Bencés Gimnázium tanulmányi igazgatójának, a Meschede-Pannonhalma kapcsolat legfontosabb előmozdítójának a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta. Az átadásra május 6-án került sor. Eberhard tanár úrnak szívből gratulálunk!

Apátkonferencia Ausztriában

Várszegi Asztrik főapát úr a fényes héten a bencés apátok brixeni gyűlésén vett részt, majd Altenburgban pappá szentelte Albert Groiss perjelt.

1 2 3 ... 9 10 11 12