Szerzetesek - Archívum

Hamvazószerda

Hamvazószeda a szent negyven nap, a nagyböjt kezdete. A szentmisét 8.00 órakor tartottuk a gimnázium tornatermében.

Asztrik főapát úr kitüntetése

Az Osztrák Szövetségi Köztársaság elnöke Dr. Várszegi Asztrik főapát úrnak az Osztrák Köztársaság Arany Becsületrendje kitüntetést adományozta.

A bencés szerzetesközösség lelkigyakorlata

2012. január 23. és 26. között tartotta szerzetesközösségünk éves lelkigyakorlatát, Johannes Pausch perjel atya vezetésével.

Nyolcszáz éves imaszövetség Pannonhalma és Montecassino között

1212 óta minden évben január 25-én imádságában megemlékezik egymásról a pannonhalmi és a montecassinói szerzetesközösség. A nyolcszázadik évforduló alkalmával a pannonhalmi közösség latin nyelvű levélben köszöntötte Szent Benedek Atyánk monostorának szerzeteseit. Az elküldött levél latinul és magyarul az alábbiakban olvasható.

Damján atya elhunyt

2012. január 15-n Solymosi Damján atya elhunyt.

Hortobágyi Arnold testvér papszentelése

Asztrik főapát úr 2011. augusztus 15-én pappá szenteli Arnold testvért.

Asztrik főapát úr apáti jubileuma

Asztrik főapát úr augusztus 9-én ünnepelte apáti szolgálatának húsz éves jubileumát. Isten éltesse főapát urat!

Aba atya elhunyt

Reichardt Aba atya 2011. augusztus 5-én kora délelőtt elhunyt. Temetése 2011. augusztus 12-én 14.30-kor a Boldogasszony Kápolnában lesz. Nyugodjék békében.

Studia monastica

Közösségünk augusztus 8-9-én tartja szerzetesi tanulmányi napjait. Augusztus 9-én a Konventmisében adunk hálát Asztrik főapát úr húsz éves apáti szolgálatáért, valamint köszöntjük arany- és ezüstmisés testvéreinket.

Elkezdődött a Bazilika felújítása

A napokban elkezdődött a Bazilika felújítása, ezért a liturgiákat a Káptalanteremben tartjuk, az ünnepek alkalmával pedig a Boldogasszony Kápolnában gyűlünk össze.

Elhunyt Habsburg Ottó

Otto von Habsburg az utolsó Habsburg-trónörökös, a BDSZ tiszteletbeli elnökségi tagja, 2011. július 4-én hajnalban elhunyt. Végakarata szerint szívét Pannonhalmán temetik el.

Elemér atya 70 éves

Sulyok Elemér atya, a Pannohalmi Szent Gellért Hittudományi Főiskola főigazgatója, biblikus professzor, a gimnázium hittantanára idén ünnepli 70. születésnapját. Bencés közösségünk június 8-án délután köszöntötte.

András főapát úr 90 éves

Június 2-án ünnepli 90. születésnapját Szennay András főapát úr. A bencés közösség ezen a napon délben köszönti. Isten életesse főapát urat!

A Területi Apátság juniálisa

A Területi Apátság juniálisát 2011. június 25-én, szombaton tartjuk Véneken. A program az alábbiakban olvasható.

Harangszentelés Kismegyeren

Húsvét 4. vasárnapján főapát úr megszentelte az épülő kismegyeri templom két új harangját és megbérmálta a közösség fiataljait.

Eberhard Borghoff tanár úr kitüntetése

A Magyar Köztársaság elnöke Eberhard Borghoff tanár úrnak, a Meschedei Bencés Gimnázium tanulmányi igazgatójának, a Meschede-Pannonhalma kapcsolat legfontosabb előmozdítójának a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta. Az átadásra május 6-án került sor. Eberhard tanár úrnak szívből gratulálunk!

Apátkonferencia Ausztriában

Várszegi Asztrik főapát úr a fényes héten a bencés apátok brixeni gyűlésén vett részt, majd Altenburgban pappá szentelte Albert Groiss perjelt.

1 2 3 ... 9 10 11 12