Szerzetesek - Archívum

Monostori hétvége

Szerzetesközösségünk lehetőséget szeretne nyújtani a Pannonhalmi Bencés Gimnázium 11. és 12. évfolyamos diákjainak, hogy márciusban egy hétvégén bencés közösségünkkel tölthessenek néhány napot, és betekintést kaphassanak hétköznapi szerzeteséletünkbe.

Kereszténység és iszlám - konferencia a főapátságban

Január 17-én és 18-án a tolouse-i katolikus egyetem és az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete közreműködésében az iszlám és a kereszténység kapcsolatáról konferenciára kerül sor a főapátságban francia és magyar tudósok előadásával és részvételével.

Házasságra és esküvőre felkészítő csoportfoglalkozás

Házsaaágra és esküvőre felkészítő csoportfoglalkozás indul a Pannohalmi Főapátságban 2017. január 21-én. Szeretettel várjuk azokat a jegyespárokat, akik 2017-ben szeretnének házasságot kötni. A felkészülés az esküvőre és a házasságra 10-16 fős csoportokban történik, havonta egy alkalommal.

Elhunyt Placid atya

Dr. Olofsson Placid atyánk életének 101. évében január 15-én este csendesen elszenderült az Úrban. Placid atyától február 3-án a 14.30-kor kezdődő szentmisében veszünk búcsút Pannonhalmán, majd kísérjük nyugvóhelyére. Requiescat in pace.

Az ökumenikus imahét alkalmai a Területi Apátságban

Az alábbiakban a Pannonhalmi Területi Apátság plébániáin tartott ökumenikus imádságok időpontja olvasható.

Ökumenikus imahét 2017

A keresztények egységéért végzett imádságba a 2017. január 15-tel kezdődő héten pannonhalmi szerzetesközösségünk is bekapcsolódik.  Január 19-én Hafenscher Károly evangélikus lelkész hirdet igét.

Imádság az üldözött keresztényekért

2017. január 13-án, pénteken a pannonhalmi szerzetesközösség a 18.40-es konventmisében az üldözött keresztényekért imádkozik. Az alábbi könyörgéseket mondjuk.

Hivatástisztázó lelkigyakorlat 2017

Lelkigyakorlatot hirdetünk olyan 18 és 35 év közötti fiatal férfiaknak, akik még keresik, hogy családapaként, szerzetesként vagy az egyház szolgálatában találják meg életük teljességét. Vezérfonalul a Húsvéti Szent Három nap történései szolgálnak.

Meghalt Iróffy Zsolt atya

2016. december 26-án életének 90. évében São Pauloban elhunyt Iróffy Zsolt atya. Requiescat in pace.

Vízkereszt liturgikus rendje

Január 6., Urunk megjelenése - Vízkereszt ünnepének liturgikus rendje az alábbiakban olvasható.

Év végi hálaadás a bazilikában

December 31-én, szombaton 18:00 órakor kerül sor év az év végi hálaadásra a bazilikában. Szeretettel várjuk testvéreinket.

Mindenszentek ünnepe - 2016

Az alábbiakban Mindenszentek és Halottak napja liturgikus napirendje olvasható.

Szent Márton ünnepe - 2016.

Az egy éven keresztül tartó Szent Márton-év 2016. november 11-én, Szent Márton ünnepén zárul. Vendégünk ezen a napon Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek. Liturgikus napirend alább.

Készület Szent Márton ünnepére

November 11. előtt kilenc napon keresztül közösségünk imádsággal készül Szent Márton ünnepére. November 2. és 10. között a 13.00 órakor kezdődő Napközi imaórában a Szent Márton-év kiemelt ünnepein elhangzott beszédekből olvasunk fel szakaszokat, és ezek alapján fogalmazzuk meg könyörgéseinket hazánkért.

Csendes Szilveszter 2016 - Lelkigyakorlat Pannonhalmán

Közösségünk lelkigyakorlatot hirdet 2016 Szilveszterére 18-35 éves fiataloknak.

Lelkipásztorok zarándoklata

2016. október 25-én, Szent Mór püspök ünnepén sok szeretettel hívjuk és várjuk lelkipásztor testvéreinket - a Pannonhalmán és Győrött végzett pap és szerzetes öregdiákokat, diákjaink plébánosait, valamint Szent Márton minden tisztelőjét - Szent Márton monostorába a hagyományos plébánostalálkozóra. Szent Márton, a nagy lelkipásztor, igehirdető szerzetespüspök ereklyéjénél az ő közbenjárását kérjük a lelkipásztorkodásban résztvevő testvéreinkért, valamint az evangelizáció kihívásairól és lehetőségeiről beszélgetünk.

Bencés apátok Pannonhalmán

A Szent Márton párfogása alatt álló bencés monostorok apátjai látogattak szeptember 2. és 4. között Magyarországra, a szerzetes püspök szülőföldjére Asztrik főapát úr meghívására. Zarándoklatuk során felkeresték Pannonhalmát és Szombathelyt, és imádkoztak a szent ereklyéinél.

Taizéi ifjúsági találkozó Pannonhalmán

2016. szeptember 24-én ifjúsági találkozóra kerül sor a Szent Márton-év keretében Alois testvérrel, taizéi és pannonhalmi szerzetesekkel, valamint Dunántúl evangélikus, katolikus és református közösségeinek részvételével.

Tanulmányi nap a szerzetességről

2016. szeptember 23-án a Pannonhalmi Főapátság és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola együttműködésében tanulmányi napra kerül sor taizéi és bencés szerzetesek közreműködésével teológiai hallgatók, oktatók és fiatal szerzetesek számára. A tanulmányi napon a monasztikus és a taizéi szerzetesség tapasztalatainak fényében a szerzetesség 21. századi útjairól gondolkodunk el.

Várszegi Asztrik főapát homíliája Esterházy Péter temetésén

Várszegi Asztrik főapát úr homíliája, amelyet Esterházy Péter temetésén mondott, az alábbiakban olvasható.