Az apátság ezen a napon zárva tart

Pannonhalma Főapátság

Az apátság ezen a napon nem fogad látogatókat.
Az Osztás 10x10 kiállítás és az Apátsági Múzeum kiállításai látogathatók.

2016. szeptember 24. (09:00) - 24. (17:00)

Taizéi ifjúsági találkozóra várjuk Pannonhalmára az Észak-Dunántúli régió minden keresztény fiatalját. A találkozón itt lesz a franciaországi taizéi közösség vezetője, Alois testvér hat szerzetestársával együtt. A találkozót a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület, a Szombathelyi Egyházmegye, a Veszprémi Főegyházmegye, a Pannonhalmi Területi Apátság, a Győri Egyházmegye, valamint a Dunántúli Református Egyházmegye együttesen szervezi. Támogatják az illetékes evangélikus, katolikus és református püspökök, és a lebonyolításban egyaránt részt vesznek e felekezetek helyi fiataljai és ifjúsági felelősei. Előadások, csoportbeszélgetések és fórumbeszélgetések keretében keressük azt, mit jelent a mai fiatalok számára – akár Szent Márton nyomán – kereszténynek lenni. A délutáni fórumbeszélgetéseken olyan fókuszpontok mentén közelítünk a keresztyén hivatáshoz, mint zarándoklat, cigányság, menekültek, monasztikus szerzetesség, társadalmi igazságosság. Az egész napot átszövik az imádság alkalmai, amelyekben az Ige és a taizéi énekek szavaival fordulunk a teremtő Istenhez. A találkozóra mintegy ezer fiatalt várunk.

Program

9:00 Érkezés, regisztráció
9:30 Reggeli ima
10:00 Bibliai bevezető
11:30 Kiscsoportos beszélgetés
12:30 Napközi imaóra a bencés és taizéi szerzetesekkel
13:00 Ebéd

15:00 Fórumbeszélgetések – egy taizéi testvér, és egy-egy evangélikus, katolikus, református szakember vezetésével
1.) Zarándoklat
2.) Cigányság
3.) Menekültek
4.) Reform – Szerzetesség – Reformáció
5.) Társadalmi igazságosság

17:00 Énekpróba
17:30 Taizéi esti ima.
19:00 Elköszönés, útra kelés

Információ és regisztráció:

szentmartonev.hu/taize/

 

Az esemény helyszíne /Pannonhalma Főapátság/